Masthead header

Tietosuojaseloste

Tämä on Maansiirtopalvelut Latva-Panulat Oy:n henkilötietolain ( 10 ja 25 § ) ja EU:n yleisen tietosuoja asetuksen  ( GDPR ) mukainen rekisteri ja tietosuojaseloste.

1. REKISTERIN YLLÄPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ

Latva-Panulat Oy / Vesa Latva-Panula

Y-tunnus 1651403-0

0400 867453

latvapanulat@gmail.com

Huikuntie 107, 61800 Kauhajoki

2. REKISTERIN NIMI

Maansiirtopalvelut Latva-Panulat Oy:n asiakasrekisteri (MspLP Oy)

3. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

  • Henkilötietolain §8 mukainen asiakasrekisteri
  • Asiakassuhteen ylläpitäminen, hoitaminen ja kehittäminen
  • Yhteydenpito asiakkaisiin ja palveluiden ja tuotteiden markkinointi.
  • Asiakkan tilausten käsittely ja arkistointi.

4. REKISTERIN SISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettavat tiedot
  • nimi, sähköpostiosoite, puhelin, postiosoite
  • tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta
  • tietoja tuotteen tai palvelun toimitukseen, joista on keskusteltu asiakkaan kanssa

5. REKISTERIN TIETOLÄHTEET

Henkilötiedot saadaan asiakkaan oltua yhteydessä Maansiirtopalvelut Latva-Panulat Oy:n. Jos asiakas tilaa palveluita, tiedot säilytetään asiakassuhteen ylläpitoa varten. Tietoja kerätään mm , josta nämä kirjataan asiakasrekisteriin.

Google Analytics kerää käyttäjäkokemuksen parantamisen vuoksi anonyymiä tietoa nettisivujen käytöstä.

6. REKISTERIN TARKOITUS

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen.

Jos asiakkaan ja MspLP OY välillä on laskutussuhde, asiakastietoja voidaan myös käyttää tähän tarkoitukseen.

7. HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN JA SUOJAUS

Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja ne on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietohin. Rekisteriin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä ja palvelimet ovat suojattuja palomuurein.

Tilauslomakeet säilytetään lukollisessa kaapissa, joihin ei ulkopuolisilla ole pääsyä.

8.TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa ellei laissa muuten määrätä.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja lähettää seuraavaan osoitteeseen:

Latva-Panulat Oy Huikuntie 107, 61800 Kauhajoki

 

 

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Seuraan verkkosivustoni käyttöä evästeillä. www.latvapanulat.fi -sivusto käyttää evästeitä ensisijaisesti palvelun tarjoamiseen sekä käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Alla on lisätietoa evästeistä, sekä siitä miten käytän niitä ja miten voit hallita niiden käyttöä. Evästeillä ei voi tunnistaa käyttäjää. Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä käytä sivuja.

1. Mitä evästeet ovat?

Eväste (cookies) on sivuton pieni, käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Evästeet on mahdollista ottaa pois käytöstä. Poistaminen tapahtuu selaimen asetuksista.

2. Sivustollamme käyttämät evästeet

Käytän muun muassa seuraavia evästeitä:

Google Analytics – Tuottaa anonyymia tietoa siitä, millä sivuilla käyttäjät vierailevat ja kuinka kauan

Facebookin konversiopikseli – Antaa anonyymiä tietoa ja auttaa uudelleenmarkkinoinnissa

3. Miten evästeitä hallitaan ja miten ne poistetaan?

Evästeiden poistaminen vaihtelee selaimesta riippuen. Lisätietoja saat selaimesi ohjeista.

Jos toiminto kytketään pois, on hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

LISÄTIETOJA

Tietosuojaseloste päivitetty 23.5.2018